Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: phải thu khó đòi
May Sông Hồng (MSH): lợi nhuận giảm 48% do dự phòng phải thu khó đòi
Cát Tiên
11/02/2021
May Sông Hồng (MSH): lợi nhuận giảm 48% do dự phòng phải thu khó đòi
Năm 2020, Công ty CP May Sông Hồng (MSH) báo doanh thu thuần đạt gần 844 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ,  lãi ròng hơn 230 tỷ đồng, giảm hơn 48% do các khoản chi phí tăng mạnh, chủ yếu là chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi gấp 17…