icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

SMC lãi kỷ lục trong quý 1

Tuệ Lâm
20/04/2021 06:31
icon comment 0

Theo BCTC quý 1/2021, Đầu tư thương mại SMC (HoSE: SMC) ghi nhận doanh thu thuần 5.070 tỷ đồng, tăng 47%. Lãi gộp đạt 432 tỷ đồng, tăng 154%. Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 4,9% lên 8,5%.

Doanh thu tài chính tăng từ 7 tỷ lên 31 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm từ 91 tỷ về 63 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động khác cũng cải thiện từ 2 tỷ lệ 15 tỷ đồng. Trong khi, chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng tăng khoảng 130%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp thương mại thép đạt 216 tỷ đồng, gấp gần 15 lần cùng kỳ năm trước và ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. So với kế hoạch năm dự kiến, SMC thực hiện được 28% chỉ tiêu doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Năm nay, Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng. Với kết quả đạt được 3 tháng đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thành 28,2% kế hoạch doanh thu và gần 72% kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2021, Thép Nam Kim (NKG) lên kế hoạch lãi 600 tỷ đồng, gấp đôi thực hiện 2020

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG - sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 với doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và 103% so với con số thực hiện năm 2020.

Parvati
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.