icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

icon cat upload

Phải đền hơn 155 tỷ đồng cho cổ đông bị bán giải chấp khiến lỗ ròng nặng, DDG lên kế hoạch lãi vỏn vẹn 4 tỷ đồng năm 2024

Parvati
icon calendar
16/04/2024 16:19
icon comment 0

DDG kỳ vọng lãi trở lại trong 6 tháng đầu năm 2024, qua đó giảm lỗ lũy kế. Cả năm 2024, DDG đặt mục tiêu 550 tỷ đồng doanh thu (giảm gần 16% so với thực hiện 2023) và 4 tỷ đồng lãi sau thuế.

Mới đây, CTCP Đầu tư Công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương (mã chứng khoán DDG) bị đưa vào diện cảnh báo do lỗ lũy kế đến 31/12/2023 gần 93 tỷ đồng. Đồng thời, kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với BCTC năm 2023 của công ty.

Theo giải trình từ DDG, lỗ lũy kế do doanh thu 2023 giảm mạnh (chủ yếu từ hoạt động thương mại Biomass) và Công ty phải thanh toán đền bù hơn 155 tỷ đồng cho các cổ đông bị bán giải chấp tài sản là cổ phiếu cho Công ty mượn để thế chấp cho khoản vay tại Công ty tài chính Mirae Asset, dẫn đến chi phí tài chính tăng mạnh và lỗ ròng gần 206 tỷ đồng trong năm 2023.

Đối với kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ, Công ty cho biết đến ngày lập báo cáo, tổ chức kiểm toán chưa thu thập được các thư đối chiếu xác nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính đang ghi nhận trên số liệu BCTC hợp nhất với giá trị hơn 162 tỷ đồng.

Sau khi có hồ sơ làm việc, đối chiếu với các bên có liên quan, những chênh lệch (nếu có) sẽ được Công ty điều chỉnh vào Báo cáo theo quy định hiện hành.

HĐQT DDG cho biết để khắc phục khoản lỗ, HĐQT đã ủy quyền cho ban lãnh đạo Công ty đàm phán để giảm thiểu sự bồi thường tài sản và đã nhận được sự đồng ý của cổ đông; giảm dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng, tối ưu hóa chi phí lãi vay và các chi phí khác.

Đối với ý kiến kiểm toán, ngày 8/04, Công ty đã thu thập được thư đối chiếu xác nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính của ngân hàng BIDV tại ngày 03/04 với số tiền gần 143 tỷ đồng và đã điều chỉnh vào báo cáo theo quy định.

Vẫn gặp khó, DDG xin gia hạn thời gian mua lại trái phiếu

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG) công bố văn bản xin gia hạn mua lại vốn gốc của lô trái phiếu DDG12101 do đang gặp nhiều khó khăn.

Cát Tiên
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.