icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Techcombank: lãi trước thuế nửa đầu năm 2021 tăng 71%, nợ xấu giảm 14%

Nhật Hà
24/07/2021 00:25
icon comment 0

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán TCB) báo lãi trước và sau thuế quý 2 tăng 66% so với cùng kỳ, đạt lần lượt gần 6,018 tỷ đồng và gần 4,807 tỷ đồng.

Trong quý 2, hầu hết các hoạt động kinh doanh của Techcombank đều cho kết quả khả quan hơn cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ dịch vụ tăng lần lượt 67% và 24%, đạt gần 6,585 tỷ đồng và hơn 1,457 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng đem về kết quả tích cực như Hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lãi hơn 100 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 30 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 2.4 lần (gần 555 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác tăng 11% (gần 448 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng đến 63% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 6,615 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng kỳ này được trích lập gần 598 tỷ đồng, tăng 36%. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế quý 2 tăng 66% so với cùng kỳ, đạt gần 6,018 tỷ đồng và gần 4,807 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của Techcombank tiếp đạt kết quả tích cực với hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ.

Hoạt động chính tăng đến 56%, đem về hơn 12,708 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Các hoạt động ngoài lãi cũng tăng trưởng như lãi từ hoạt động dịch vụ (+31%), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (+47%), lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (+19%)…

Techcombank báo lãi trước thuế nửa đầu năm tăng 71% so với cùng kỳ, đạt hơn 11,536 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông Ngân hàng mẹ tăng 73%, ghi nhận gần 9,108 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch 19,800 tỷ đồng được đặt ra cho cả năm 2021, Techcombank đã thực hiện được 58% chỉ tiêu sau nửa đầu năm.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản Ngân hàng tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 504,304 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 57% (còn 4,405 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác tăng 48% (31,310 tỷ đồng), cho vay TCTD khác gấp 2.6 lần đầu năm (20,775 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 4% so với đầu năm, lên mức 289,334 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD khác gấp 2 lần (43,861 tỷ đồng), tiền vay của các TCTD khác tăng 78% (46,780 tỷ đồng).

 Tổng nợ xấu của Techcombank giảm 14% so với đầu năm, chỉ còn hơn 1,118 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn giảm mạnh nhất (-38%), nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ cùng giảm 5%. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 0.47% xuống còn 0.36%.

Con gái ông Hồ Hùng Anh đã mua hơn 22,4 triệu cổ phiếu TCB

Bà Hồ Thuỷ Anh, con gái ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank (TCB) đã mua 22.474.840 cổ phiếu TCB từ ngày 12/7 đến 16/7/2021 theo giao dịch thoả thuận.

Cát Tiên
icon comment 0

Chứng khoán Bản Việt: giảm vị thế ở nhiều cổ phiếu ngân hàng như TCB, VPB, LPB, MBB

Trong quý 2/2021, CTCK Bản Việt (VCI) đã giảm vị thế phần lớn các cổ phiếu ngân hàng như TCB, VPB, MBB, LPB, và một số cổ phiếu khác như POW, BMI, HPG, PPC, VHC; trong khi tăng vị thế tại HDG.

Tuệ Lâm
icon comment 0

ĐHCĐ Techcombank (TCB): không chia cổ tức năm 2020, vốn hóa 20 tỷ USD vào 2025

Tổng giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner chia sẻ, năm qua cổ phiếu TCB đã phần nào phản ánh năng lực tài chính, vị thế của ngân hàng trên thị trường. Nếu TCB có thể duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 23-25% mỗi năm, hiện thực hóa mục tiêu 20 tỷ USD vào năm 2025 là có thể.

Tuệ Lâm
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.