icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

icon cat upload

Vĩnh Hoàn quý 1/2024: Lợi nhuận gộp đi lùi

Nguyễn Thảo Quyên
icon calendar
16/05/2024 06:24
icon comment 0

Báo cáo tài chính quý 1/2024 của của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) ghi nhận doanh thu tăng 29% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận gộp giảm 31% do giá vốn hàng bán tăng 41%.

Báo cáo tài chính quý 1/2024 của của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) ghi nhận doanh thu tăng 29% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận gộp giảm 31% do giá vốn hàng bán tăng 41%.
Vĩnh Hoàn (VHC) ghi nhận doanh thu tăng 29% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận gộp giảm 31% do giá vốn hàng bán tăng 41%.

Cụ thể, Vĩnh hoàn ghi nhận doanh thu thuần quý 1/2024 đạt 2.860 tỷ đồng tăng 29% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 41%, làm cho lợi nhuận ghi nhận sụt giảm 31% chỉ đạt 266 tỷ. Biên lãi gộp 9%, cùng kỳ đạt 17%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 189 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ đạt được. 

CTCP Vĩnh Hoàn công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý 1/2024 ngày 14/5 trễ 1 tháng rưỡi so với quy định về công bố thông tin. Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSe) đã có 2 văn bản nhắc nhở VHC vào ngày 3/5 và 10/5. 

VHC cho biết doanh nghiệp cùng các công ty con đang trong thời gian phải cung cấp hồ sơ cho Bộ thương mại Mỹ cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 20 đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam vào thị trường Mỹ nên xin gia hạn công bố báo cáo tài chính chậm nhất vào ngày 15/5/2024. 

Kế hoạch kinh doanh năm 2024, VHC đưa ra 2 kịch bản. Ở kịch bản cao, doanh thu mục tiêu đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với mức thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 8,8%. Như vậy, quý 1/2024 VHC đã hoàn thành 24,8% doanh thu kế hoạch cao. 

Ở kịch bản cơ bản, doanh thu mục tiêu đề ra 10.700 tỷ đồng, tăng 6,6% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 800 tỷ đồng, giảm 12,9%. Quý 1/2024, VHC đã hoàn thành 26,7% doanh thu kế hoạch cơ bản và 23,6% lợi nhuận sau thuế kế hoạch. 

VHC có khoản mục đầu tư 160 tỷ đồng vào chứng khoán, kết thúc quý 1/2024 giảm 11,7% so với thời điểm đầu năm. Mức giảm đến từ cổ phiếu NLG (giảm 13%), KBC (giảm 37%) và các cổ phiếu khác (28%). VHC đã trích lập gần 27 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, chủ yếu cho khoản đầu tư cổ phiếu DXS.

VHC năm giữ 2.189 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và 50 tỷ đồng trái phiếu tại cuối quý 1.

Kết thúc quý 1/2024, Tổng tài sản của VHC đạt 12.092 tỷ đồng tăng nhẹ 1,3% so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho đạt gần 3.467 tỷ đồng, giảm 7,9%. Doanh nghiệp trích lập hơn 470 tỷ đồng giảm giá hàng tồn kho cuối quý 1. 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 245 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm. Đang chú ý, trong đó chi phí mua sắm tài sản cố định chiếm 178 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm. 

VHC lên kế hoạch chi 930 tỷ đồng cho đầu tư năm 2024 nhằm đầu tư mở rộng nâng cấp tăng công suất sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen. Công ty còn muốn đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư kho và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc. Đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang. 

Ngoài ra, Vĩnh Hoàn cũng dự kiến đầu tư mở rộng vùng nuôi và các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn. 

Giá dầu có thể về mốc 74 USD/thùng trong quý III

Citi dự báo giá dầu sẽ đạt trung bình 86 USD/thùng trong Quý II, nhưng sẽ giảm xuống 74 USD/thùng trong Quý III.

Yang Yang
icon comment 0

Chuyến tàu LNG thứ 4 của PV GAS cập bến Việt Nam

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tiếp nhận thành công chuyến tàu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) thứ 4 tại cảng LNG Thị Vải - Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Yang Yang
icon comment 0

Dự án điện 1,4 tỷ USD: Nhơn Trạch 3 và 4 nhận điện ngược thành công

Vào lúc 16h37 phút 15-5, Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã được nhận điện ngược thành công sân phân phối 220kV (theo phương án tạm) cho Dự án.

Yang Yang
icon comment 0

EVNGENCO3 sản xuất được 8,3 tỷ kWh điện 4 tháng đầu năm

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) dự kiến sản lượng điện cả năm 2024 là 25,349 tỷ kWh, cao hơn so với kế hoạch Bộ Công Thương đã giao là 3,012 tỷ kWh.

Yang Yang
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.