icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

VCS đạt lợi nhuận trước thuế 1.667,96 tỷ đồng sau kiểm toán

Quỳnh Hoa
18/03/2021 20:27
icon comment 0

Công ty Cổ phần Vicostone (Mã chứng khoán VCS) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam do Công ty Kiểm toán Ernst & Young thực hiện. Kết thúc năm 2020, tổng tài sản Vicostone đạt 6.055,33 tỷ đồng tăng 8% so với năm 2019, tổng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế so với năm 2019 đều tăng nhẹ, lần lượt đạt 5.659,59 tỷ đồng và 1.667,96 tỷ đồng.

So sánh giữa năm 2020 và 2019, các chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế, lợi nhuận sau thuế của Công ty đều tăng trưởng nhẹ, tổng doanh thu thuần thực hiện năm 2020 đạt 100,49% kế hoạch, tăng trưởng 1,74% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế 2020 tăng trưởng 0,93% so với năm 2019.

Mặc dù mức độ tăng trưởng không được như kỳ vọng so với các năm trước, nhưng các chỉ số ROAA, ROAE năm 2020 vẫn được duy trì tốt, lần lượt đạt 24,55% và 39,10%, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 8.251, thể hiện hiệu quả sử dụng đồng vốn và công tác quản trị ổn định của Công ty. Ngoài ra, khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Vicostone lần lượt đạt 2,76 lần và 2,45 lần, hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2020 là 1,44 lần, cao hơn so với năm 2019 đã thể hiện sự chủ động về tình hình tài chính, đảm bảo khả năng thanh toán của Vicostone.

Năm 2021, Vicostone tiếp tục chú trọng vào phát triển năng lực khoa học công nghệ và R&D, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo để tạo lợi thế cạnh tranh, giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt thị trường bằng sự độc đáo, khác biệt và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Song song, Công ty tập trung đẩy nhanh tốc độ “Chuyển đổi số” để quản trị và vận hành thông minh, chủ động thích ứng trước các biến động của kinh tế, thị trường và công nghệ.

Nhà Khang Điền muốn huy động 3.000 tỷ đồng từ 20 nhà đầu tư để trả nợ vay

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH - sàn HoSE) công bố tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian dự kiến trước 16h ngày 6/3/2024.

Tuệ Lâm
icon comment 0

Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Với khoản lỗ ròng hơn 43,1 tỷ đồng, CTCP Fecon đã có lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 2008 và không hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận, doanh thu.

Tuệ Lâm
icon comment 0

Tương lai tươi sáng đang chờ đợi Tập đoàn Hà Đô?

Từ năm 2023, Tập đoàn Hà Đô cũng bắt đầu khảo sát các khu công nghiệp tiềm năng, tổng cộng 450 ha tại một số tỉnh phía Bắc

Tuệ Lâm
icon comment 0

Quỹ tỷ đô Dragon Capital “săn” cổ phiếu ngân hàng

Một số quỹ do Dragon Capital quản lý đạt tăng trưởng dương trong tháng 1 bao gồm DCDE, DCDS và VEIL đang tiếp tục tìm kiếm cổ phiếu các công ty với lịch sử chia cổ tức đều đặn và nằm trong chu kỳ kinh doanh, điển hình như ngân hàng, chứng khoán và năng lượng.

Tuệ Lâm
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.