Trang chủ icon caret right

Tag: ông Lã Giang Trung

Ông Lã Giang Trung: Thị trường điều chỉnh do đã đạt đến ngưỡng cần phải điều chỉnh

Ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment chia sẻ tại chương trình do SSI tổ chức, trong những đợt thị trường uptrend khoảng 5 - 6 tháng sẽ có điều chỉnh, về mặt thời gian thị trường hiện tại cũng vừa đủ, nhưng mức tăng khá thấp. Khả năng cao là thị trường có thể điều chỉnh 12 – 15% từ vùng sát 1.300 điểm, trước khi tạo một cái đáy ngắn hạn để tiếp tục đi lên vượt qua đỉnh cũ

Lam Kha
15/04/2024 10:04
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.