Trang chủ icon caret right

Tag: Giao thông Đèo Cả

Giao thông Đèo Cả nói gì về “tin đồn phá sản”?

Mới đây, Tập đoàn Đèo Cả đã đưa ra thông báo chính thức về thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu HHV) có nguy cơ phá sản khi gánh khối nợ vay dài hạn lên đến 20.000 tỷ đồng. Giao ...

Đào Thủy Tiên
08/05/2024 15:52
icon comment 0

Đèo Cả (HHV) lãi chủ yếu từ thu phí BOT

Trong cơ cấu doanh thu của HHV, trạm thu phí BOT đạt gần 477 tỷ đồng (chiếm 69%) và doanh thu xây lắp hơn 196 tỷ đồng (chiếm 28%), lần lượt tăng 23% và 43% so với quý 1/2023.

Yang Yang
30/04/2024 07:39
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.