icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Trang chủ icon caret right

Tag: DRC

Cao su Đà Nẵng (DRC) đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng

Theo kế hoạch năm 2024, DRC đặt mục tiêu doanh thu thuần là 5,2 nghìn tỷ đồng tăng 14,6% so với năm trước và Lợi nhuận sau thuế là 228 tỷ đồng giảm 7,4%.

Yu BChou
04/04/2024 09:55
icon comment 0

Mảng lốp Radial sẽ dẫn dắt tăng trưởng của Cao su Đà Nẵng (DRC) thời gian tới

Với việc Giai đoạn 3 - Nhà máy lốp Radial sẽ hoạt động tối đa công suất từ quý 2/2024, sản lượng lốp Radial của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã cổ phiếu DRC) sẽ tăng thêm tới 67%.

Cát Tiên
05/03/2024 10:56
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.