icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Năm 2021, dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn 40.000 tỷ đồng

Quỳnh Hoa
06/03/2021 17:09
icon comment 0

Trong đó, thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn với giá trị 8 tỷ đồng, thu về 23,6 tỷ đồng. Về thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty, có 8 DN thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với tổng giá trị vốn thoái là 233,5 tỷ đồng, thu về 2.080,7 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Cục TCDN, trong 2 tháng đầu năm 2021, số thu từ CPH, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN là 86 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ CPH, thoái vốn nộp vào ngân sách nhà nước năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Cục TCDN cho biết, để đẩy nhanh tiến độ CPH, về cơ chế chính sách, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Hiện nay, Bộ Tài chính đang gửi lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, đơn vị về các thông tư hướng dẫn Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tập đoàn kinh tế, tổng công ty thực hiện. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nghiêm túc thực hiện các giải pháp Chính phủ đề ra.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan tham gia về dự thảo Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021 – 2025 để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, làm cơ sở tiếp tục triển khai cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, để DNNN là một lực lượng quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Về tổ chức triển khai thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DNNN triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

Cục Tài chính DN cũng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN chỉ đạo, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các bước thực hiện CPH các DN quy mô lớn đã bàn giao về Ủy ban, đảm bảo khả thi, hiệu quả theo quy định và nội dung triển khai Đề án cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cần khẩn trương triển khai thực hiện công tác CPH, thoái vốn các DN thuộc danh mục CPH, thoái vốn theo quy định (đặc biệt là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh). Triển khai thu, nộp nguồn thu từ CPH, thoái vốn các DN thuộc địa phương theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(Theo TBTC)

Nhà Khang Điền muốn huy động 3.000 tỷ đồng từ 20 nhà đầu tư để trả nợ vay

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH - sàn HoSE) công bố tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian dự kiến trước 16h ngày 6/3/2024.

Tuệ Lâm
icon comment 0

Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Với khoản lỗ ròng hơn 43,1 tỷ đồng, CTCP Fecon đã có lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 2008 và không hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận, doanh thu.

Tuệ Lâm
icon comment 0

Tương lai tươi sáng đang chờ đợi Tập đoàn Hà Đô?

Từ năm 2023, Tập đoàn Hà Đô cũng bắt đầu khảo sát các khu công nghiệp tiềm năng, tổng cộng 450 ha tại một số tỉnh phía Bắc

Tuệ Lâm
icon comment 0

Quỹ tỷ đô Dragon Capital “săn” cổ phiếu ngân hàng

Một số quỹ do Dragon Capital quản lý đạt tăng trưởng dương trong tháng 1 bao gồm DCDE, DCDS và VEIL đang tiếp tục tìm kiếm cổ phiếu các công ty với lịch sử chia cổ tức đều đặn và nằm trong chu kỳ kinh doanh, điển hình như ngân hàng, chứng khoán và năng lượng.

Tuệ Lâm
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.