icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

May Sông Hồng (MSH): lợi nhuận giảm 48% do dự phòng phải thu khó đòi

Cát Tiên
11/02/2021 03:15
icon comment 0
Năm 2020, Công ty CP May Sông Hồng (MSH) báo doanh thu thuần đạt gần 844 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ,  lãi ròng hơn 230 tỷ đồng, giảm hơn 48% do các khoản chi phí tăng mạnh, chủ yếu là chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi gấp 17 lần năm 2019.
Trong kỳ, giá vốn giảm 22% xuống còn hơn 639 tỷ đồng giúp biên lợi nhuận gộp của MSH cải thiện từ 21,7% lên 24,3%. Các chi phí bán hàng  giảm 34,5%, còn 40 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp rưỡi, hơn 103 tỷ đồng. Kết quả, lãi sau thuế quý 4/2020 giảm gần 29%, đạt hơn 66 tỷ đồng.

Theo giải trình của MSH, nguyên nhân khiến doanh thu và lợi nhuận quý 4 giảm là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến các hợp đồng và đơn hàng FOB của khách hàng phải thông báo tạm dừng xuất hoặc hủy. Công ty trích dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho nên làm giảm cả doanh thu và lợi nhuận.

Lũy kế cả năm 2020, MSH đạt doanh thu thuần 3.813 tỷ đồng và lãi sau thuế 232 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 48% so với năm ngoái. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60%, lên 376 tỷ đồng. Trong đó, chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 162 tỷ đồng, gấp 17 lần năm ngoái khi chỉ hơn 9,3 tỷ đồng.

So với kế hoạch, MSH đã vượt hơn 19% kế hoạch doanh thu và vượt 13% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

May Sông Hồng (MSH) lãi chỉ bằng 1/2 năm 2019, dự phòng phải thu khó đòi hơn 162 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC quý IV/2020 của MSH.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của MSH ghi nhận gần 2.628 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn hết năm 2020 là 384 tỷ đồng, giảm mạnh 229 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty cũng có khoản đầu tư trái phiếu 568 tỷ đồng mua của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn  là 577 tỷ đồng nhưng MSH phải trích lập dự phòng khó đòi gần 182 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số trích lập đầu kỳ là 20 tỷ đồng. Chủ yếu là khoản phải thu của đối tác New York & Company hơn 218 tỷ đồng nhưng giá trị có thể thu hồi chỉ 64 tỷ đồng nên MSH đã trích lập dự phòng gần 154 tỷ đồng cho khoản phải thu này.

khoản phải thu ngắn hạn  là 577 tỷ đồng nhưng MSH phải trích lập dự phòng khó đòi gần 182 tỷ đồng

Trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 vẫn sôi động

Các doanh nghiệp bất động sản vẫn là những nhà phát hành lớn nhất với giá trị 162.000 tỷ đồng (38,5% tổng giá trị phát hành) tăng 100% so với năm 2019.

Parvati
icon comment 0

Kỳ vọng thị trường thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Dự kiến trong năm 2021 thị trường thứ cấp giao dịch trái phiếu riêng lẻ dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ ra đời.

Parvati
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.