icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Cổ đông Hàn Quốc tiến sâu vào Traphaco, nắm ghế chủ tịch

Quỳnh Hoa
07/04/2021 21:36
icon comment 0

HĐQT Công ty cổ phần Traphaco (mã TRA)  trong cuộc họp ngày 7/4 đã  bầu ông Chung Ji Kwang, sinh ngày 21/6/1974 người Hàn Quốc đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng quản trị Traphaco nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1978, người đại diện vốn của SCIC tại Traphaco giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Traphaco.

Ông Trần Túc Mã, sinh năm 1965 tiếp tục đảm nhận ghế Tổng giám đốc Công ty.

HĐQT Công ty cũng bổ nhiệm bà Đào Thúy Hà, hiện là giám đốc marketing giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Traphaco. Bà Đào Thúy Hà phụ trách mảng tân dược và tiếp tục giữ nguyên lĩnh vực hiện đang phụ trách.

HĐQT và Ban Kiểm soát Traphaco

Trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Traphaco (TRA) năm nay có nhiều nội dung đáng chú ý, được cho là đến từ đề nghị của nhóm cổ đông lớn đến từ Hàn Quốc, đại diện là Tập đoàn Deawoong. Thứ nhất là tái cấu trúc hoạt động kinh doanh theo hướng tách mảng kinh doanh đông dược và ngoài đông dược. Công ty sẽ thuê một công ty tư vấn để thực hiện dự án tư vấn về việc tái cấu trúc này. ĐHCĐ giao HĐQT trực tiếp chỉ đạo, dự án dự kiến được hoàn thành trong vòng 4 tuần.

Thứ hai về nhân sự Tổng giám đốc, để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu Đại hội giao, HĐQT quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025. Sau 1 năm kể từ thời điểm quyết định có hiệu lực, Hội đồng quản trị sẽ xem xét đánh giá dựa trên kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và việc triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc để quyết định việc tiếp tục bổ nhiệm. Trường hợp Tổng giám đốc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các nhiệm vụ, kế hoạch do Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị sẽ miễn nhiệm Tổng giám đốc.

Kế hoạch 2021 của Traphaco không hề dễ chịu. Năm 2021, TRA đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.100 tỷ đồng và 240 tỷ đồng, tăng 10% và 11% so với kết quả thực hiện của năm 2020.

Năm 2020, Traphaco đã đạt 1.909 tỷ đồng doanh thu và 216,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 12% và 27% so với năm 2019.

ĐHCĐ Traphaco (TRA):  Tự tin với mục tiêu tăng trưởng kép

Quý I/2021, ước doanh thu và lợi nhuận của Công ty tăng 20% và 33% so với cùng kỳ năm trước.

Quỳnh Hoa
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.