icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Chứng khoán Mirae Asset: hơn 83% tổng tài sản là các khoản cho vay, dư nợ margin hơn 13.300 tỷ đồng

Tuệ Lâm
20/07/2021 23:39
icon comment 0

Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam báo kết quả kinh doanh quý 2 với doanh thu hoạt động đạt 618 tỷ đồng, tăng 81,5% và trước thuế 215 tỷ đồng, tăng 18% so với quý 2/2020.

Cơ cấu doanh thu bao gồm 2 mảng chính là lãi từ cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 300 tỷ đồng, tăng 45%. Kế đến là mảng môi giới đem về cho công ty 230 tỷ đồng, gấp 4,45 lần.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 50 tỷ đồng, tăng 29%. Trong khi đó,lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 35% xuống còn 28 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động cũng tăng đáng kể, gấp 2,58 lần, ghi nhận 374 tỷ đồng. Trong đó, lỗ tài sản tài chính FVTPL ở mức 52,4 tỷ đồng. Chi phí môi giới cũng ở mức cao với gần 200 tỷ đồng (quý 2/2020 là 70 tỷ đồng) nên mảng này chỉ mang về lợi nhuận cho Mirae Asset khoảng 30 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu hoạt động đạt 1.140 tỷ đồng, tăng 87% so với nửa đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng 31% lên gần 319 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản  Mirae Asset Việt Nam ở mức 18.117 tỷ đồng, tăng 36,3% so với đầu kỳ, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản cho vay hơn 15.110 tỷ đồng, tương ứng 83,4% tổng tài sản.

Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) là 13.330 tỷ đồng, tăng 28,7% so với đầu năm và tăng 11,3% so với cuối quý 1/2021 tương ứng 1,9 lần VCSH – gần chạm trần mức cho vay theo quy định là 2 lần VCSH.

Tài trợ cho hoạt động của Mirae Asset đến phần lớn từ khoản vay ngắn hạn hơn 10.000 tỷ đồng, và từ việc huy động 595 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn. Và từ vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối kỳ là hơn 7.026 tỷ đồng, vốn điều lệ là 5.455,5 tỷ đồng.

Mirae Asset: VNindex có thể đạt 1.480 điểm, EPS năm 2021 có thể tăng trưởng 28%

Do lạc quan hơn về triển vọng tăng trưởng EPS, Mirae Asset nâng mức kỳ vọng đối với VN-Index sẽ dao động trong vùng từ 1130−1480 điểm, với mục tiêu trung bình là 1300 điểm.

Cát Tiên
icon comment 0

Mirae Asset: VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.000 đến 1.400 điểm

So sánh tương quan với các thị trường trên thế giới và thị trường trong khu vực, thị trường Việt Nam đang được giao dịch ở mức P/E tương đối thấp mặc dù có mức ROE (tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu) và tăng trưởng EPS cao hơn.

Quỳnh Hoa
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.