icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

icon cat upload

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) chuyển lỗ thành lãi trong quý 1

Đào Thủy Tiên
icon calendar
14/05/2024 15:37
icon comment 0

Mới đây, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) đã công bố tình hình kinh doanh quý 1/2024 với kết quả khá khả quan.

Bảo hiểm Bưu điện chuyển lỗ thành lãi trong quý 1/2024

Cụ thể, kết thúc quý đầu năm, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) giảm 24% so với cùng kỳ, xuống còn 1,087 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu phí bảo hiểm gốc (1,114 tỷ đồng) giảm 28%.

Kết quả kình doanh hoạt động bảo hiểm quý 1 của PTI
Kết quả kình doanh hoạt động bảo hiểm quý 1 của PTI

Nhờ chi phí bồi thường bảo hiểm giảm 74% còn hơn 182 tỷ đồng, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm của PTI giảm 24% còn hơn 1,075 tỷ đồng, giúp lãi gộp kinh doanh giảm chậm hơn doanh thu (giảm 21%) còn hơn 11 tỷ đồng.

Cùng với đó, hoạt động tài chính có lãi tăng 6% lên gần 91 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi gần 77 tỷ đồng (tăng 3%), chi phí lãi vay giảm 81% còn gần 378 triệu đòng và không còn lỗ hơn 1 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá.

Ngoài ra, chi phí cho nhân viên giảm 71%, kéo chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn nửa so cùng kỳ còn hơn 21 tỷ đồng.

Như vậy, dù lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 21%, PTI vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 67%, đạt hơn 68 tỷ đồng, nhờ hoạt động tài chính tăng lãi và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh.

Kết quả kình doanh quý 1 của Bảo hiểm Bưu điện
Kết quả kình doanh quý 1 của Bảo hiểm Bưu điện

Năm 2024, PTI đặt mục tiêu đạt 5,353 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 10% so với thực hiện 2023. Tuy nhiên, Công ty dự kiến chỉ đạt 220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm hơn 31%.

Nhờ kết quả tăng mạnh quý 1, Công ty thực hiện được gần 39% mục tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ sau quý đầu tiên.

Tính đến ngày 31/03/2024, tổng tài sản của PTI đạt gần 8,530 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền với các khoản tương đương tiền giảm đến 94% còn gần 46 tỷ đồng, do tiền mặt giảm hơn 64 tỷ đồng (giảm 59%) và không còn ghi nhận 595 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng như đầu năm.

Cân đối kế toán của PTI tại ngày 31/12/2023
Cân đối kế toán của PTI tại ngày 31/12/2023

Chiều ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn (chủ yếu là tiền gửi) lần lượt tăng 34% và 2% so với đầu năm. Trong đó, PTI có gần 3,500 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn ngắn (tăng gần 728 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 26%) và hơn 397 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dài (tăng hơn 8 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 2%).

Nợ phải trả cũng tăng 4% so với đầu năm, lên hơn 6,397 tỷ đồng. Khoản mục làm tăng nợ phải trả chủ yếu là dư nợ vay ngắn hạn, gấp 6.7 lần đầu năm lên 390 tỷ đồng.

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 1.206 tỷ

Tại buổi họp ĐHĐCĐ năm nay, Đại hội đã thông qua phương án về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty với tỷ lệ phát hành 2:1, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 40,2 triệu cổ phiếu. Theo đó, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, dự kiến vốn Điều lệ của PTI là 1.205,9 tỷ đồng.

Được biết, trước đó Hội đồng quản trị đã trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo 2 phương án.

Phương án 1, PTI sẽ phát hành thêm gần 80,4 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là gần 804 tỷ đồng.

Phương án 2, PTI sẽ phát hành thêm gần 40,2 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 2:1, tổng giá trị phát hành dự kiến là gần 402 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PTI còn chào bán gần 80,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 80,4 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ gấp 3 lần lên 3.216 tỷ đồng nếu có thể trong trường hợp lý tưởng nhất. Hiện nay, vốn điều lệ của PTI là 804 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ đông chỉ thông qua phương án về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty với tỷ lệ phát hành 2:1 với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 40.197.854 cổ phiếu.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI)
Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI)

Theo Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Hương, PTI có năng lực về vốn ở mức thấp so với thị trường. Cụ thể công ty đang đứng thứ 4 về doanh thu nhưng chỉ xếp thứ 9 về quy mô vốn điều lệ so với các công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Với quy mô Vốn điều lệ nhỏ, PTI khó có cơ hội tham gia các hợp đồng bảo hiểm lớn do không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về mức vốn điều lệ tối thiểu.

Bên cạnh đó, quy mô vốn nhỏ cũng dẫn đến việc hạn chế khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường. Chính vì vậy, tăng vốn điều lệ giúp tăng cường năng lực tài chính, giúp PTI có cơ hội tham gia các hợp đồng bảo hiểm lớn, đặc biệt là trong đấu thầu bảo hiểm. Vốn điều lệ thấp cũng làm ảnh hưởng đến khả năng giữ lại. Khi tăng vốn điều lệ, đặc biệt là có thêm thặng dư vốn, vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên cho phép PTI tăng mức giữ lại đối với các hợp đồng/nghiệp vụ bảo hiểm có hiệu quả, giúp gia tăng lợi nhuận.

Đã qua giai đoạn khó khăn, nhiều DN bảo hiểm vẫn lên kế hoạch ‘đi lùi’

Năm 2024, thị trường bảo hiểm được dự báo sẽ ổn định trở lại khi đi qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên sàn vẫn khá thận trọng với kế hoạch tăng trưởng.

Cát Tiên
icon comment 0

Sắp thanh tra hai công ty bán chéo bảo hiểm qua ngân hàng

Sáu doanh nghiệp bảo hiểm nằm trong kế hoạch thanh tra của Bộ Tài chính năm nay, trong đó hai công ty bán chéo sản phẩm qua ngân hàng.

Cát Tiên
icon comment 0

Bức tranh về doanh thu của ngành bảo hiểm năm 2023

2023 là một năm kinh doanh tương đối thuận lợi đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh thu và lợi nhuận đều chưa tăng cao nhưng đa phần các doanh nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Cát Tiên
icon comment 0

PTI dự kiến trình 2 phương án tăng vốn điều lệ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, PTI dự kiến trình cổ đông hai phương án chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ của công ty.

Tuệ Lâm
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.