icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

APG muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 2.588 tỷ đồng

Thu Uyen
17/09/2021 21:04
icon comment 0

Nhằm chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 06/10, CTCP Chứng khoán APG (HOSE: APG) đã công bố một số tờ trình liên quan đến buổi họp, đáng chú ý là việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.

Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên, APG thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu doanh thu đạt 79 tỷ đồng và lãi trước thuế 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế 8 tháng đầu năm, Công ty đã ghi nhận doanh thu hơn 75 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 65 tỷ đồng, lần lượt thực hiện được 95% và 92% mục tiêu đề ra.

Do đó, APG dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2021 lên 140 tỷ đồng và chỉ tiêu lãi trước thuế lên 100 tỷ đồng, tăng lần lượt 77% và 43% so với trước điều chỉnh.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của APG sau điều chỉnh

Nguồn: APG

Không chỉ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, ban lãnh đạo APG còn dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu cho hai đối tượng. Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ được nâng lên hơn 2,588 tỷ đồng.

Ở trường hợp thứ nhất, APG dự kiến chào bán riêng lẻ 75 triệu cp cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 15,000 đồng/cp, thấp hơn gần 40% so với thị giá APG tại 10h41 ngày 17/09. Nếu chào bán thành công, ước tính APG có thể thu về ít nhất 1,125 tỷ đồng.

Mặt khác, số cổ phiếu phát hành bằng phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Phương án sử dụng vốn từ số tiền thu được từ đợt chào bán 75 triệu cp

Nguồn: APG

Ở trường hợp thứ hai, APG dự kiến chào bán hơn 73 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 và giá tối thiểu là 12,000 đồng/cp. Nếu chào bán thành công, APG có thể thu về ít nhất 877 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành thông qua phương án này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Phương án sử dụng vốn từ số tiền thu được từ đợt chào bán hơn 73 triệu cp

Nguồn: APG

Ngoài các vấn đề trên, APG dự kiến bổ sung thêm một số nghiệp vụ kinh doanh liên quan đến chứng khoán phái sinh như Môi giới chứng khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh,…

Theo Fili

https://fili.vn/2021/09/apg-du-kien-dieu-chinh-ke-hoach-kinh-doanh-2021-tang-von-dieu-le-len-hon-2588-ty-dong-737-894157.htm

Cổ phiếu nhảy vọt 3,5 lần chỉ sau 1 tháng, Louis Capital sắp trở thành cổ đông lớn của APG

Về phía APG, mới đây Công ty cũng vừa trở thành cổ đông lớn tại Gạch Khang Minh (GKM), thông qua việc tăng sở hữu lên 1,35 triệu đơn vị vào ngày 27/8/2021.

Thu Uyen
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.