icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Trang chủ icon caret right

Tag: nợ thuế

Quảng Bình: 42 doanh nghiệp còn nợ gần 770 tỷ đồng tiền thuế

Quảng Bình hiện còn 42 đơn vị nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến thời điểm 31/01/2024, với số tiền gần 770 tỷ đồng...

Tuệ Lâm
01/03/2024 12:35
icon comment 0

TCD Tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan do đã hoàn thành nghĩa vụ thuế

Theo công văn Cục thuế TP Hồ CHí Minh gửi chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, đề nghị tạm dừng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã chứng khoán TCD).

Parvati
19/02/2024 10:58
icon comment 0

Một doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế hơn 75 tỷ đồng

Mới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện công khai thông tin người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm khóa sổ 31/12/2023. Danh sách công bố gồm 2.238 người nộp thuế với số tiền ...

Tuệ Lâm
15/02/2024 14:46
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.