Trang chủ icon caret right

Tag: Nhà máy sản xuất ethanol

DGC đã mua lại nhà máy sản xuất Ethanol, dự góp 1.500 tỷ đồng doanh thu 2024

Theo công bố thông tin về kết qủa tham gia đấu giá mua tài sản của Tập đoàn hoá chất Đức Giang (DGC) đã mua lại nhà máy Ethanol của công ty TNHH Đại Việt tại tỉnh Đắk Nông với giá 253 tỷ đồng. Đây Alf tài sản bị kê biên để thi hành án đối với công ty TNHH Đại Việt. 

Hoàng Le
10/04/2024 17:11
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.