icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Trang chủ icon caret right

Tag: Gói cho vay nhà ở xã hội 120 nghìn tỷ đồng

Ủy ban Kinh tế đề nghị thanh tra toàn diện nhà ở xã hội

Mới đây, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã có đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội; xác định vướng mắc, bất cập, vi phạm, tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định. Xuất hiện tình ...

Đào Thủy Tiên
13/05/2024 21:02
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.