icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Trang chủ icon caret right

Tag: Gilimex

Gilimex “quay xe”, cổ đông ăn bánh vẽ

Cổ đông Gilimex sẽ không được chia cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 15% và Gilimex sẽ giữ lại toàn bộ 105 tỷ đồng.

Lam Kha
17/04/2024 22:22
icon comment 0

Lĩnh vực mới bắt đầu đóng góp doanh thu tại Gilimex sau biến cố với Amazon

Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) bắt đầu ghi nhận doanh thu phát triển bất động sản công nghiệp sau biến cố với đối tác chiến lược Amazon đột ngột thu hẹp các đơn hàng.

Tuệ Lâm
27/02/2024 14:17
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.