icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Trang chủ icon caret right

Tag: gil

Gilimex “quay xe”, cổ đông ăn bánh vẽ

Cổ đông Gilimex sẽ không được chia cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 15% và Gilimex sẽ giữ lại toàn bộ 105 tỷ đồng.

Lam Kha
17/04/2024 22:22
icon comment 0

Ngành dệt may 2023: Đã lường trước khó khăn nhưng không ngờ khó đến vậy

Khó khăn đến từ nhu cầu suy yếu đã ảnh hưởng tiêu cực lên kết quả kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp dệt may. Năm 2024, ngành dệt may có cái nhìn thận trọng với kỳ vọng thoát được “đáy” khó khăn.

Tuệ Lâm
27/02/2024 14:58
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.