Trang chủ icon caret right

Tag: CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

ĐHĐCĐ Cholimex (CLX): tài sản doanh nghiệp đang đóng băng trong đất đai

Tổng giám đốc CLX khẳng định, hiện nay tài sản doanh nghiệp bị đóng băng trong đất đai, còn toàn bộ vốn liếng của Cholimex đầu tư hơn 700 tỷ đồng nằm trong các công ty liên kết. Con số này đã gần bằng số vốn điều lệ của Công ty là 866 tỷ đồng, nên CLX chưa có nguồn lực để tăng trưởng đột phá.

Lam Kha
15/04/2024 15:25
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.