icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Trang chủ

Tag: bất động sản nhà ở

Bất động sản nhà ở: Cần xuất phát từ nhu cầu thực tế

Các chủ đầu tư cần xem xét điều kiện thực tế của thị trường và đa dạng hóa sản phẩm nhà ở

Parvati
21/02/2024 18:10
icon comment 0

Dành cho người mua nhà lần đầu tại TP.Hồ Chí Minh

các chủ đầu tư có thể triển khai các dự án đúng tiến độ, có giá bán hợp lý và pháp lý minh bạch thì sẽ có thể thu hút người mua và khiến thanh khoản của thị trường phục hồi dần. Trách nhiệm tháo gỡ khó khan về pháp lý từ Chính phủ cho các dự án bất động sản cũng đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ thị trường phục hồi.

Parvati
15/02/2024 22:26
icon comment 0

VNDirect: NVL, DXG,PDR… đã qua giai đoạn khó khăn nhất

VNDirect nhận định thị trường bất động sản nhà ở đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất và sẽ cho thấy sự phục hồi rõ nét hơn từ nửa cuối năm 2024. Báo cáo chiến lược năm 2024 của Chứng khoán VNDirect đánh giá rằng những nút thắt trên thị trường bất động sản

Tuệ Lâm
27/01/2024 14:58
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.