icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Trang chủ icon caret right

Tag: Sumitomo Corporation

Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) tiếp tục đầu tư mở rộng KCN Thăng Long II ở Hưng Yên

Với sự hỗ trợ của tỉnh Hưng Yên, đến nay việc triển khai dự án Khu Công nghiệp Thăng Long II giai đoạn 3 của Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) có nhiều thuận lợi. Tập đoàn mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện mở rộng Khu công nghiệp Thăng Long II giai đoạn 4.

Tuệ Lâm
27/02/2024 15:09
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.