icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Trang chủ icon caret right

Tag: NVL Bùi Thành Nhơn

Hơn 200 triệu cổ phiếu NVL đã ‘tuột’ khỏi nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn

So với cách đây một năm, tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm giảm khoảng 12%, tương đương hơn 210 triệu cổ phiếu NVL đã được chuyển nhượng.

Cát Tiên
22/03/2024 10:34
icon comment 0

Gia đình ông Bùi Thành Nhơn đã buông 20% vốn Novaland trong hơn 1 năm

So với cách đây một năm rưỡi, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland đã giảm hơn 20%, tương đương hơn 390 triệu cổ phiếu NVL.

Tuệ Lâm
27/02/2024 14:39
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.