Trang chủ icon caret right

Tag: MCH

MCH liên tục leo đỉnh, dự kiến IPO huy động lên đến 1,5 tỷ USD

Cổ phiếu của Masan Consumer (Mã: MCH) tiếp diễn xu hướng tích cực từ đầu năm. Ban lãnh đạo cho rằng việc IPO Masan Consumer sẽ giúp nâng định giá của các cổ phiếu Masan

Hoàng Le
07/06/2024 21:22
icon comment 0

Masan IPO viên kim cương gia bảo

Trong Đại hội cổ đông thường niên 2024 ngày 25/4, CTCP Tập đoàn Masan (MSN: HOSE) cho biết đã quyết định IPO CTCP Hàng tiêu dùng Masan Consumer Holdings (MCH) trong thời gian tới. 

Nguyễn Thảo Quyên
25/04/2024 17:58
icon comment 0

CTCP Hàng tiêu dùng MaSan (MCH) lên kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE; trả cổ tức bằng tiền mặt cao gấp 2 lần cho năm 2023

Kế hoạch năm 2024, Doanh nghiệp đặt ra 2 mục tiêu cho quá trình kinh doanh trong năm tới. Doanh thu đạt 31,5 nghìn tỷ đồng và LNST là 7,3 nghìn tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 1% với cùng kỳ, trong trường hợp cơ sở. Trong trường hợp cao, MCH đặt mục tiêu doanh thu 34,5 nghìn tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ và LNST là 7,5 nghìn tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ.

Yu BChou
19/04/2024 15:50
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.