Trang chủ icon caret right

Tag: IB

Chứng khoán Vietcap (VCI) lãi quý 1 gấp 2,8 lần cùng kỳ, danh mục AFS tăng gần 2.600 tỷ đồng so với giá mua

Vietcap đã ghi nhận doanh thu tăng hơn 300 tỷ và lợi nhuận trước thuế gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, danh mục tự doanh nằm chính ở Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) hơn 6.800 tỷ đồng, chênh lệch tăng gần 2.600 tỷ đồng so với giá mua, tỷ trọng lớn có IDP, KDH, FPT, MBB, TDM..., trong đó FPT được giải ngân thêm nhiều nhất (giá gốc đầu tư tăng từ 175 tỷ đồng lên 417 tỷ đồng).

Nguyễn Thảo Quyên
22/04/2024 12:04
icon comment 0

2023 là năm IB VCI tệ nhất, 2024 sẽ khác, riêng 2 deal giá trị đã trên 10.000 tỷ đồng

Chiều ngày 2/4/2024, CTCP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán VCI) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Thao Chi
04/04/2024 11:10
icon comment 0

VCI: thưởng cổ phiếu 30% và phát hành riêng lẻ tối đa 20%/vốn mới

Trước đó trên thị trường chứng khoán đã có nhiều "đồn đoán" về việc CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) sẽ thực hiện chào bán cho đối tác chiến lược nước ngoài. 

Parvati
12/03/2024 01:33
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.