icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Trang chủ

Tag: định giá đất

Áp dụng phương pháp định giá đất theo quy định mới thế nào?

 Nghị định 12/2024/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành cũng bổ sung Điều 5b quy định về thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất. Theo đó, các thông tin về giá đất, giá thuê đất, giá thuê mặt bằng để áp dụng phương pháp so sánh, phương pháp thặng dư và xây dựng hệ

Parvati
13/02/2024 22:23
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.