Trang chủ icon caret right

Tag: CTCP Hàng tiêu dùng MaSan

CTCP Hàng tiêu dùng MaSan (MCH) lên kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE; trả cổ tức bằng tiền mặt cao gấp 2 lần cho năm 2023

Kế hoạch năm 2024, Doanh nghiệp đặt ra 2 mục tiêu cho quá trình kinh doanh trong năm tới. Doanh thu đạt 31,5 nghìn tỷ đồng và LNST là 7,3 nghìn tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 1% với cùng kỳ, trong trường hợp cơ sở. Trong trường hợp cao, MCH đặt mục tiêu doanh thu 34,5 nghìn tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ và LNST là 7,5 nghìn tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ.

Yu BChou
19/04/2024 15:50
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.