icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

TEG tăng vốn mua thêm cổ phần tại Năng lượng Trường Thành

Quỳnh Hoa
12/08/2021 21:32
icon comment 0

Theo cấp phép của UBCKNN, TEG sẽ chào bán 21,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu nhận quyền mua thêm 2 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; chào bán 10 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá công khai, giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, TEG sẽ trả cổ tức tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 5 cổ phiếu mới, nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Như vậy, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm hơn 1,6 triệu cổ phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán công khai ước tính hơn 316 tỷ đồng sẽ dùng đầu tư và gia tăng sở hữu cổ phần tại CTCP Năng lượng Trường Thành (TTP). Tính tới 31/12/2020, TEG đang sở hữu 26,28% vốn điều lệ (trực tiếp và gián tiếp) tại TTP.

TEG dự kiến mua lại 28,7 triệu cổ phiếu từ cổ đông hiện tại của TTP với giá mua tối đa 11.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị cổ phiếu TTP dự kiến mua lại là khoảng 315,89 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của TEG tại TTP là trên 90% cổ phần.

 

Nhà Khang Điền muốn huy động 3.000 tỷ đồng từ 20 nhà đầu tư để trả nợ vay

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH - sàn HoSE) công bố tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian dự kiến trước 16h ngày 6/3/2024.

Tuệ Lâm
icon comment 0

Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Với khoản lỗ ròng hơn 43,1 tỷ đồng, CTCP Fecon đã có lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 2008 và không hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận, doanh thu.

Tuệ Lâm
icon comment 0

Tương lai tươi sáng đang chờ đợi Tập đoàn Hà Đô?

Từ năm 2023, Tập đoàn Hà Đô cũng bắt đầu khảo sát các khu công nghiệp tiềm năng, tổng cộng 450 ha tại một số tỉnh phía Bắc

Tuệ Lâm
icon comment 0

Quỹ tỷ đô Dragon Capital “săn” cổ phiếu ngân hàng

Một số quỹ do Dragon Capital quản lý đạt tăng trưởng dương trong tháng 1 bao gồm DCDE, DCDS và VEIL đang tiếp tục tìm kiếm cổ phiếu các công ty với lịch sử chia cổ tức đều đặn và nằm trong chu kỳ kinh doanh, điển hình như ngân hàng, chứng khoán và năng lượng.

Tuệ Lâm
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.