icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

SHB dự kiến chia 20,5% cổ tức 2 năm 2019-2020

Parvati
15/03/2021 19:27
icon comment 0

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dự kiến sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5% bằng cổ phiếu, trong đó 10% cho năm 2019 và 10,5% cho năm 2020.

ĐHCĐ thường niên 2020 SHB đã i thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận của ngân hàng năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Với kết quả hoạt động đã đạt được năm 2020 là hơn 3.400 tỷ đồng, SHB đang lên kế hoạch trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận 2020 với tỷ lệ 10,5%.

Như vậy, cổ đông SHB có thể được nhận cổ tức lên tới 20,5% trong năm 2021.

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức gần 21.300 tỷ đồng, tương đương tăng 21% so với vốn điều lệ hiện tại.

Việc tăng vốn điều lệ nằm trong lộ trình phát triển của SHB nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao tỷ lệ an toàn theo chuẩn Basel II và hướng tới tuân thủ Basel III.

SHB là ngân hàng chia cổ tức khá đều đặn cho cổ đông qua các năm, đặc biệt ngay cả trong giai đoạn SHB phải dồn nguồn lực xử lý tồn đọng đề án nhận sáp nhập Habubank. Trong đó giai đoạn 2013-2016 chi trả 7-8%/năm; giai đoạn 2017-2020 là 10%/năm trở lên. Giai đoạn hai năm 2017 và 2018 đã chi trả tỷ lệ cổ tức là 20,9% và giai đoạn năm 2019 và 2020 dự kiến chi 20,5% (sẽ chi vào năm 2021).

Năm 2021, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận tăng hơn 70%, ở mức 5.800 tỷ đồng dựa trên nền tảng tăng trưởng  nhiều năm qua, mà năm 2021 sẽ là bước tiến mạnh mẽ khởi đầu của giai đoạn mới bứt phá ngoạn mục sau khi đã xử lý xong việc sáp nhập với Habubank.

 

AFC Vietnam Fund đặt cược vào cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm, hàng tiêu dùng

Tại báo cáo cập nhật mới nhất của AFC Vietnam Fund, quỹ đầu tư cho biết đã đầu tư 34,5% danh mục vào các ngân hàng, công ty chứng khoán, hãng bảo hiểm và 33,9% danh mục vào các công ty hàng tiêu dùng.

Quỳnh Hoa
icon comment 0

Nhiều nhà đầu tư SHB ăn trái đắng

Đặt cược vào kế hoạch chuyển sàn của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội và lời hứa của Bầu Hiển, nhiều nhà đầu tư đã mua cổ phiếu SHB với giá 19.500 đồng/cổ phần và nay thị giá SHB đã bay khoảng 25%.

Quỳnh Hoa
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.