icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Ngân hàng Quốc dân NCB muốn chào bán 150 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

Tuệ Lâm
17/02/2021 22:37
icon comment 0

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – mã: NVB) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021 và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Cụ thể, Ngân hàng Quốc dân dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Thời gian dự kiến phát hành từ Quý 1/2021- Quý 2/2021.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 4.100 tỷ đồng lên hơn 5.600 tỷ đồng.

Với số vốn được tăng thêm (hơn 1.500 tỷ đồng), ngân hàng dự kiến dùng 50 tỷ đồng để thay đổi và xây dựng hình ảnh hương hiệu, 150 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạng mục Digital Banking, khoảng 300 tỷ đồng tăng vốn bổ sung cho công ty AMC, và 1.000 tỷ đồng còn lại để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

NCB cũng xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021, dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương quy mô 3.000 tỷ đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá, kỳ hạn 6 năm. Lãi suất cố định áp dụng trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Mức lãi suất sẽ do Hội đồng quản trị xác định tại phương án phát hành cụ thể và nằm trong khoảng 10%/năm +/-3%/năm theo tình hình thực tế.

Trái phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chuyển đổi dự kiến sẽ do HĐQT quyết định theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, tuy nhiên không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ròng 24,1 nghìn tỷ đồng

Tuần qua, sau gần 7 tháng không phát sinh giao dịch, NHNN đã bơm ròng 24.1 nghìn tỷ đồng thông qua mua kỳ hạn 7 và 14 ngày, lãi suất 2.5%/năm trên thị trường mở.

Parvati
icon comment 0

Kienlongbank (KLB): sẽ bán hết STB trong quý 1/2021, có Tân Chủ tịch HDQT

Tính đến ngày 31/12/2020 Kienlongbank đã bán được một phần cổ phiếu STB, giảm được 369 tỷ nợ xấu. Kienlongbank đặt mục tiêu hoàn thành việc bán toàn bộ cổ phiếu STB nói trên và tất toán nợ vay có liên quan chậm nhất là ngày 31/3/2021.

Cát Tiên
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.