icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

HAG ‘bốc hơi’ hơn nửa lãi sau soát xét bán niên

Thu Uyen
30/08/2021 20:12
icon comment 0

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa công bố BCTC hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét với con số lãi sau thuế 8.3 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Lỗ lũy kế tính đến 30/06/2021 là 7,372 tỷ đồng.

Như vậy HAG đã chuyển từ lỗ 1,397 tỷ đồng trong cùng kỳ 2020 sang có lãi sau thuế 8.3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021. Phần lãi sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt trên 18 tỷ đồng.

HAG cho biết lợi nhuận gộp giảm 74% so với nửa đầu năm 2020 do trong kỳ không còn hợp nhất lợi nhuận của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) và các công ty con của HNG. Lãi tài chính tăng 186 tỷ đồng do tăng lãi thanh lý khoản đầu tư vào HNG (doanh thu tài chính tăng 36% còn chi phí tài chính giảm 13%).

Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 78% do không còn hợp nhất nhóm các công ty HNG. Chi phí quản lý cũng giảm 90% chủ yếu do quý 2 Ban Tổng Giám đốc quyết định trích lập dự phòng liên quan đến các khoản nợ khó đòi lớn trong quá khứ.

Ngoài ra, khoản lỗ khác tăng 147 tỷ đồng do trong kỳ ghi nhận chi phí chuyển đổi một số vườn cây không hiệu quả sang trồng chuối.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của HAG. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021 của HAG

So với tại báo cáo hợp nhất quý 2/2021 tự lập trước đó, lãi sau thuế và lãi ròng của HAG sụt giảm lần lượt 55% và 35%.

Nguyên nhân do trong quá trình soát xét, phía kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đề nghị điều chỉnh các số liệu: Tăng giá vốn hàng bán do các điều chỉnh liên quan đến phân bổ giá trị hợp lý của tài sản trên khía cạnh hợp nhất; giảm dự phòng các khoản phải thu sau khi thực hiện ra soát khả năng thu hồi.

Tài sản giảm mạnh do không còn hợp nhất HNG

Không còn hợp nhất HNG, tổng tài sản của HAG ghi nhận sụt giảm đáng kể 51% so với hồi đầu năm, về còn 18,112 tỷ đồng tại 30/06/2021.

Phân nửa giá trị tài sản nằm ở khoản phải thu, chiếm 9,105 tỷ đồng. HAG đang trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi số tiền lên đến 2,224 tỷ đồng.

Về tình hình nợ, khoản nợ phải trả của HAG ghi nhận thu hẹp phân nửa sau 6 tháng, còn 12,946 tỷ đồng tại cuối quý 2/2021. Trong đó, khoản vay ngắn hạn chiếm 1,548 tỷ đồng và vay dài hạn chiếm 6,731 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế tính đến 30/06/2021 của HAG là 7,372 tỷ đồng. Theo đó, kiểm toán có nhấn mạnh việc tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục đối với doanh nghiệp của Bầu Đức (Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức).

Muốn dùng hơn 3,200 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế

Mới đây, ngày 25/08, HAG vừa thông báo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề. Đáng chú ý trong đó là sử dụng thặng dư vốn để xử lý lỗ lũy kế.

Chi tiết hơn, căn cứ tình hình lỗ lũy kế và nguồn thặng dư vốn cổ phần được thể hiện trên BCTC tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán, HĐQT ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến về phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Tại thời điểm 31/12/2020, HAG đang có vốn điều lệ 9,275 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 6,139 tỷ đồng và lỗ lũy kế 6,678 tỷ đồng. Tổng cộng thặng dư vốn cổ phần được hình thành qua các đợt tăng vốn điều kệ đang ghi nhận gần 3,264 tỷ đồng.

Theo vietstock.vn

https://vietstock.vn/2021/08/hag-boc-hoi-hon-phan-nua-lai-sau-thue-hau-soat-xet-ban-nien-2021-737-889906.htm

Tỷ phú Trần Bá Dương bất ngờ dừng đầu tư vào HAGL Agrico

Hội đồng quản trị HAGL Agrico (Mã chứng khoán HNG) có nghị quyết sẽ dừng phát hành 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 5.500 tỷ đồng tại Thagrico và dừng phát hành riêng lẻ hơn 191,4 triệu cổ phiếu HNG cho Thagrico.

Parvati
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.