icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

ĐHCĐ Tường An: phát hành cổ đông giá 40.000 đồng/cp, ESOP giá 15.000 đồng/cp

Tuệ Lâm
27/02/2021 02:25
icon comment 0

ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) đã thông qua phương án chào bán gần 17 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 40.000 đồng/cp, thấp hơn thị giá hiện tại đang ở mức 47.600 đồng/cp.

Tổng số tiền dự kiến thu được gần 703 tỷ đồng, bao gồm (1) Số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng: 677,5 tỷ đồng. (20 Số tiền thu được từ đợt phát hành cho CBNV: 25,4 tỷ đồng.

Đồng thời, TAC cũng sẽ phát hành gần 1,7 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 15.000 đồng/cp.

Toàn bộ vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.

Năm 2021, TAC sẽ tiếp tục tập trung gia tăng thị phần ở hai dòng sản phẩm trung và cao cấp, thực hiện chiến lược khu vực hóa, xây dựng kế hoạch kinh doanh mùa vụ và danh mục sản phẩm phù hợp với từng địa phương nhằm tạo ra sức mạnh cạnh tranh, gia tăng thị phần.

Công ty cũng tiến hành đầu tư, mở rộng nhà máy dầu Phú Mỹ: Nâng công suất nhà máy tinh luyện; Đầu tư một số hạng mục máy móc thiết bị, mở rộng kho, bồn chứa. Mở rộng diện tích xây dựng nhà máy Vinh từ: 8.800 m2 lên 17.000m2 , nâng công suất nhà máy dầu tại Vinh từ 40.000 tấn/năm lên 150.000 tấn/năm nhằm tiết giảm chi phí sản xuất và logistics, đồng thời gia tăng năng lực cung ứng hàng hóa cho thị trường miền Bắc và miền Trung.

Kết thúc tháng 1/2021, TAC đã ghi nhận kết quả tích cực khi doanh thu thuần đạt 864 tỷ đồng, tăng 161,78% so với cùng kỳ năm 2020 và lợi nhuận trước thuế đạt 66 tỷ đồng, tăng 153,77% so với cùng kỳ năm 2020.

Đại hội cũng thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Bùi Thanh Tùng là thành viên HĐQT thay cho Bà Nguyễn Thị Hạnh. Ông Tùng hiện là Phó Tổng Giám đốc KDC, Tổng Giám đốc KIDO Nhà Bè, Phó Tổng Giám đốc điều hành tại Vocarimex và Tổng Giám đốc TAC.

 

Liên doanh KIDO-Vinamilk: vốn ban đầu 400 tỷ đồng, dự tháng 4/2021 tung hàng

Tổng vốn đầu tư ban đầu của liên doanh là 400 tỷ đồng, trong đó KIDO góp 196 tỷ đồng, tương ứng 49% vốn, còn Vinamilk góp 204 tỷ đồng, tương đương 51% vốn.

Tuệ Lâm
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.