icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng, tăng vốn thêm 8.300 tỷ đồng trong năm 2021

Cát Tiên
12/03/2021 00:49
icon comment 0

Ngày mai (12/3/2021), tại ĐHCĐ thường niên 2021, HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã: BID) sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.300 tỷ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019-2020 và phát hành hơn 340 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, năm 2021, BIDV đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng trưởng 10-12%, đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng do NHNN giao. Huy động vốn tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng, dự kiến khoảng 12-15%.

Theo đó, kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 của BIDV là 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không vượt 1,6%.

Tại ĐHCĐ năm nay, BIDV cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thêm 8.304 tỷ đồng lên 48.524 tỷ (tức tăng 20,6%), thông qua việc phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Ngoài ra, BIDV dự kiến phát hành thêm 341,5 triệu cổ phần mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến trong quý 3 – quý 4/2021. Trong khi đó, việc chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ  dự kiến trong giai đoạn 2021-2022 sau khi được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

BIDV cũng cho biết Ngân hàng sẽ xây dựng phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi phù hợp với tình hình thực tế để tăng tính linh hoạt cho kế hoạch tăng vốn và tiếp tục trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận phương án phát hành ESOP của Ngân hàng.

Trước đó, năm 2019, nhà băng này cũng đã tăng mạnh vốn điều lệ nhờ phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, nâng vốn điều lệ lên hơn 40.220 tỷ và thặng dư vốn cổ phần hơn 14.200 tỷ.

Một tờ trình đáng chú ý khác tại ĐHĐCĐ của BIDV là việc chuyển đổi Chi nhánh Yangon thành ngân hàng con. Ngân hàng cho biết việc chuyển đổi phù hợp với chiến lược tổng thể của BIDV trong hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính khu vực, vốn điều lệ ngân hàng con sẽ là 100 triệu USD, tăng 15 triệu USD. Dự kiến ngân hàng con sẽ đem về lợi nhuận trước thuế hàng năm trung bình 1,5 triệu USD/năm.

Cuối năm 2020, chi nhánh BIDV Yangon có tổng tài sản là 120 triệu USD, vốn điều lệ 85 triệu USD, huy động vốn đạt 34 triệu USD, dư nợ cho vay đạt 23 triệu USD. Chi nhánh này bắt đầu có lãi từ năm 2018, sớm hơn 1 năm so với Đề án thành lập, lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 1,62 triệu USD.

Kế hoạch đến năm 2025, BIDV Myanmar có tổng tài sản kiến trên 150 triệu USD, tăng 25% so với năm 2020. Huy động vốn đáp ứng nhu cầu cân đối vốn, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư là 70%. Dư nợ tín dụng là 60 triệu USD, tăng trưởng gấp 2 lần năm 2020, trong đó dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chiếm 3-5% tổng dư nợ. Lợi nhuận trước thuế bình quân đạt 1.5 triệu USD/năm.

BIDV: Áp lực tăng vốn quay trở lại

Lợi nhuận 2021 của BIDV có thể tăng, nhưng tăng trưởng những năm sau có thể là ẩn số, phụ thuộc vào khả tăng vốn của BIDV.

Quỳnh Hoa
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.