icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Bac A Bank sắp tăng vốn lên hơn 7,531 tỷ đồng

Thu Uyen
07/09/2021 20:16
icon comment 0

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) sẽ tăng vốn điều lệ từ 7,085 tỷ đồng lên mức hơn 7,531 tỷ đồng sau khi hoàn phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Bac A Bank thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1,000:63, người sở hữu 1,000 cp được nhận 63 cp mới). Theo đó, tổng số cổ phiếu đã phát hành là hơn 44.6 triêu cp.

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu từ tháng 9-10/2021, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Vốn điều lệ của BacABank sẽ tăng từ 7,085 tỷ đồng lên 7,531 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành này.

Khép lại 6 tháng đầu năm, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế tăng 23% so với cùng kỳ, đạt hơn 435 tỷ đồng và hơn 348 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế chỉ 700 tỷ đồng cho cả năm 2021, Bac A Bank đã thực hiện được 62% sau nửa đầu năm.

Tổng tài sản Ngân hàng giảm 5% so với đầu năm, chỉ còn gần 11,282 tỷ đồng tính đến cuối quý 2. Trong đó, cho vay khách hàng giảm 2% (78,147 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 31% (504 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm mạnh 55% (còn 5,246 tỷ đồng) chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn. Ngân hàng ghi nhận gần 2,136 tỷ đồng tiền cho vay các TCTD khác, gấp 3.6 lần đầu năm.

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của các TCTD khác giảm 90% so với đầu năm, chỉ còn 2,695 tỷ đồng, tất cả đều là tiền gửi có kỳ hạn. Tiền vay các TCTD khác ghi nhận hơn 16.4 tỷ đồng trong khi đầu năm chỉ có 933 triệu đồng, do kỳ này phát sinh thêm gần 15.5 tỷ đồng tiền vay chiết khấu, tái chiết khấu bằng VNĐ. Tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 5%, lên mức gần 90,922 tỷ đồng.

Tính đến 30/06/2021, tổng nợ xấu Ngân hàng tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên mức hơn 641 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh 79%, dù chỉ chiếm hơn 41 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng nhiều vẫn là nợ có khả năng mất vốn với hơn 310 tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ mức 0.79% lên 0.82%.

Theo vietstock

https://vietstock.vn/2021/09/bac-a-banksap-tang-von-len-hon-7531-ty-dong-764-891623.htm

BacABank chuyển niêm yết lên HNX

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 16.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch đầu tiên 3/3/2021. 

Tuệ Lâm
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.