Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: vượt kế hoạch 2021
PVT trẻ hóa đội tàu, 8 tháng ước lãi trước thuế gần 603 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch năm
Khôi Nguyên
04/09/2021
PVT trẻ hóa đội tàu, 8 tháng ước lãi trước thuế gần 603 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch năm
Thực tế với 80% đội tàu của PVTrans đang hoạt động tại nhiều khu vực trên thế giới nên PVTrans bắt đầu tham gia vào các thị trường vận tải có tiêu chuẩn cao như châu Âu, Bắc Mỹ...