Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: vùng kháng cự
Giảm tỷ trọng hay tiếp tục đổ vốn vào thị trường?
Quỳnh Hoa
14/04/2021
Giảm tỷ trọng hay tiếp tục đổ vốn vào thị trường?
Các nhịp điều chỉnh từ các mốc kháng cự gần nếu có sẽ tạo cơ hội cho nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ phiếu?