Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: VPH
Mối hợp tác giữa Vạn Phát Hưng và Lotte Land
Thang Nguyen
07/08/2021
Mối hợp tác giữa Vạn Phát Hưng và Lotte Land
Không chỉ một, mà có tới hai công ty con đã được CTCP Vạn Phát Hưng ‘chốt’ bán 55% cổ phần cho Công ty TNHH Lotte Land.