Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Vietnam Enterprise Investments Ltd
Chủ tịch quỹ tỷ đô Dragon Capital: “Cơ hội đến với những nhà đầu tư kiên nhẫn”
Phan Vinh
12/09/2021
Chủ tịch quỹ tỷ đô Dragon Capital: “Cơ hội đến với những nhà đầu tư kiên nhẫn”
Chủ tịch Stanley Chou cho biết, hiệu quả hoạt động của quỹ VEIL chủ yếu được đóng góp từ ba lĩnh vực chính là ngân hàng, bất động sản và thép. Đây được xem là những ngành kỳ vọng hưởng lợi chính trong giai đoạn mới của nền kinh tế, trong bối cảnh lãi suất…