Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: VIBEV
Liên doanh KIDO-Vinamilk: vốn ban đầu 400 tỷ đồng, dự tháng 4/2021 tung hàng
Tuệ Lâm
05/02/2021
Liên doanh KIDO-Vinamilk: vốn ban đầu 400 tỷ đồng, dự tháng 4/2021 tung hàng
Tổng vốn đầu tư ban đầu của liên doanh là 400 tỷ đồng, trong đó KIDO góp 196 tỷ đồng, tương ứng 49% vốn, còn Vinamilk góp 204 tỷ đồng, tương đương 51% vốn.