Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: vay ngắn hạn
Bamboo Capital (BCG): Nợ phải trả tăng mạnh, mất cân đối vốn chủ – tài sản
Thu Uyen
31/10/2021
Bamboo Capital (BCG): Nợ phải trả tăng mạnh, mất cân đối vốn chủ – tài sản
Hiện, nợ BCG vượt 29.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn vào mức 1.962 tỷ đồng. Dư nợ dài hạn đặc biệt tăng mạnh, từ mức 10.564 tỷ lên 22.351 tỷ đồng; trong đó dư nợ vay dài hạn gần 10.951 tỷ và trái phiếu hơn 1.370 tỷ đồng.