Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: văn hóa doanh nghiệp
Giải mã lợi nhuận bán niên tăng trưởng 38% của Traphaco
Quỳnh Hoa
05/07/2021
Giải mã lợi nhuận bán niên tăng trưởng 38% của Traphaco
Nội lực hay nói đúng hơn là nguồn nhân lực nhiệt huyết, sức mạnh văn hóa doanh nghiệp chính là các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng bền vững ở Traphaco.