Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: ước lãi 2021
DCM ước lãi sau thuế năm 2021 đạt 1.823 tỷ đồng
Thu Uyen
20/01/2022
DCM ước lãi sau thuế năm 2021 đạt 1.823 tỷ đồng
Kết thúc năm 2021, nhà máy Đạm Cà Mau vận hành với công suất đạt 110%; sản lượng sản xuất ghi nhận 898.56 ngàn tấn ure quy đổi, vượt 3% kế hoạch năm (điều chỉnh); sản lượng tiêu thụ ước đạt 1,017.91 ngàn tấn, thực hiện 99% kế hoạch.