Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Trần Xuân Nam
Ts Trần Xuân Nam: Giải mã cổ phiếu tăng trưởng nhất Việt Nam
Khôi Nguyên
08/02/2021
Ts Trần Xuân Nam: Giải mã cổ phiếu tăng trưởng nhất Việt Nam
Trong 10 năm, EPS của TV2 tăng 28,6 lần hay CAGR là 39,8%/năm. Tiếp đến là MWG tăng 25,6 lần hay 38,3%, VCS 12,1 lần hay 28,3%, HPG 9,9 lần hay 25,8%, REE 5,7 lần hay 13,8%, VIC 1,9 lần hay 6,6%.