Logo
Hiển thị 2 kết quả cho tag: trái phiếu Novaland
Novaland kiến nghị khẩn cấp, xin cơ chế hỗ trợ tháo gỡ khó khăn thanh khoản
Quỳnh Hoa
27/12/2022
Novaland kiến nghị khẩn cấp, xin cơ chế hỗ trợ tháo gỡ khó khăn thanh khoản
Hiện Tập đoàn Novaland có khoảng 32.000 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng nhưng lại không có tiền thanh toán các khoản nợ đến hạn.
Novaland muốn huy động 500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu
Thu Uyen
25/09/2021
Novaland muốn huy động 500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu
HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt giao dịch bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công ty.