Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: tồn kho
SMC: Tăng tồn kho, lo giá giảm
Quỳnh Hoa
23/08/2021
SMC: Tăng tồn kho, lo giá giảm
Tồn kho lớn có thể là thách thức không nhỏ đối với SMC trong giai đoạn cuối năm nếu như giá thép tiếp tục đi xuống theo giá quặng sắt.