Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: TMP
Ngày 8/1/2021, GENCO 2 sẽ IPO hơn 580 triệu cổ phiếu
Khôi Nguyên
01/02/2021
Ngày 8/1/2021, GENCO 2 sẽ IPO hơn 580 triệu cổ phiếu
Tính tại thời điểm ngày 01/01/2019, giá trị thực tế của EVNGENCO 2 là 46.102 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước là 26.605 tỷ đồng