Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: TID
Tín Nghĩa: Biến động cổ đông lớn và thông tin thanh tra công ty con
Quỳnh Hoa
16/05/2022
Tín Nghĩa: Biến động cổ đông lớn và thông tin thanh tra công ty con
Trong quý I/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công đã thoái toàn bộ 27,27% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn lại mua vào 24,96% vốn điều lệ và trở thành công đông lớn của công ty.