Logo
Hiển thị 3 kết quả cho tag: thua lỗ
Yeah1 tiếp tục muốn dùng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế
Tuệ Lâm
04/04/2021
Yeah1 tiếp tục muốn dùng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế
HĐQT Yeah1 (YEG) đề xuất ĐHĐCĐ về việc sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2021 trong cuộc họp thường niên sắp tới. Năm 2020, YEG cũng dùng nguồn thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế.
PVX thua lỗ triền miên
Tuệ Lâm
08/02/2021
PVX thua lỗ triền miên
Tính tới thời điểm 31/12/2020, lỗ luỹ kế của PVX gần 4.050 tỷ đồng, vượt vốn góp chủ sở hữu. Tổng tài sản của PVX 8.087 tỷ đồng, giảm 16% so với số dư đầu năm, trong đó khoản phải thu giảm 8% xuống còn 2.849 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 20% xuống còn…
Yeah1 báo lỗ trên 152 tỷ đồng trong năm 2020, khoản phải thu lớn
Cát Tiên
04/02/2021
Yeah1 báo lỗ trên 152 tỷ đồng trong năm 2020, khoản phải thu lớn
Tại thời điểm cuối năm 2020, tiền và tương đương tiền của YEG sụt giảm mạnh, từ hơn 531 tỷ đồng đầu kỳ xuống chỉ còn 58 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh âm gần 109 tỷ đồng, chủ yếu tăng khoản phải thu