Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Thị trường tài chính
Cần nâng cao chất lượng thực sự của thị trường chứng khoán thay vì chỉ tăng “nóng”
Phan Vinh
22/11/2021
Cần nâng cao chất lượng thực sự của thị trường chứng khoán thay vì chỉ tăng “nóng”
Cần hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực sự của thị trường chứng khoán nhằm tạo ra giá trị bền vững thay vì các hiện tượng tăng "nóng" gây ra bong bóng tài sản